Nguồn vốn 5000 tỉ đồng được quốc hội thông qua

Thủ tướng chính phủ đồng ý giao UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ GTVT cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành.

san bay quoc te long thanh

Internet.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ ngành và cơ quan liên quan tổ chức thẩm định báo cáo đồng thời báo cáo Thủ tướng đảm bảo kịp tiến độ Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ GTVT và các cơ quan liên quan cân đối, bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án. Trước mắt phân nguồn vốn 5.000 tỉ đồng đã được Quốc hội thông qua và giao UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng tổ chức hướng dẫn UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện việc thẩm định, phê duyệt các khu tái định cư của Dự án theo quy định pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức thẩm định khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và báo cáo Thủ tướng trước ngày 15-8.

UBND tỉnh Đồng Nai chủ động làm việc, thống nhất với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy hoạch vùng phụ cận cảng hàng không quốc tế Long Thành, báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ông Trần Hữu Quốc – Phó Giám đốc Sàn tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba nhận định: “Với thông tin này, nhà đầu tư và người dân quanh khu vực Sân bay Long Thành đã có thể an tâm về tính khả thi của dự án. Từ đó tiến hành đầu tư sinh lời tại đất nền Đồng Nai”.

Theo Tin tổng hợp